Menu
Start
 
 

Kalendarz SZS 2017/2018
Redaktor: Dariusz Wojnowski   
14.11.2017.

STAROSTWO POWIATOWE W KΜBUCKU


POWIATOWY SZKOLNY ZWI╴EK SPORTOWY

W KΜBUCKUKALENDARZ


POWIATOWYCH MISTRZOSTW SPORTOWYCH

SZKÓ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH

I PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ

WSPÓΨAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI

I MΜDZIE玆 NA ROK SZKOLNY 2017/2018


ZAPROJEKTOWA, OPRACOWA I WYKONA

DARIUSZ WOJNOWSKI
KΜBUCK, WRZESIE 2017

POWIATOWY SZKOLNY ZWI╴EK SPORTOWY

w KΜBUCKU

ul. Sportowa 14 (Stadion)

42-100 K這buck

Konto Bankowe: BS K這buck 31 8248 0002 1000 0000 0765 0001

NIP: 578-18-08-732, Regon: 151487769


Poczta e-mail- mundidarek@vp.pl

Strona internetowa: www.pszsklobuck.strefa.pl


DO WxDZ GMINNYCH, DYREKTORÓW SZKÓ, NAUCZYCIELI,

RODZICÓW ORAZ DZIAxCZY SZKOLNEGO ZWI╴KU SPORTOWEGO POWIATU KΜBUCKIEGONiektórzy mówi, 瞠 mam dobre podej軼ie. By mo瞠 mam. Ale my郵, 瞠 musisz je mie. Musisz wierzy w siebie wtedy, gdy nikt inny w Ciebie nie wierzy – to czyni Ci wygranym juz na pocz徠ku.” Venus Williams

Jest siedem dni w tygodniu i „kiedy” nie jest jednym z nich.”

Nie ka盥y rodzi si sportowcem, ale z chwil , gdy zaczyna uprawia dan dyscyplin sportu nim si staje. Ka盥a wygrana i przegrana w sporcie powinna w równym stopniu motywowa do pracy aby móc przekracza kolejne bariery swoich mo磧iwo軼i.

Ka盥y rozpoczynaj帷y si rok szkolny niesie ze sob nowe nadzieje na realizacj swoich ambicji zwi您anych z nauk. Sport jest nieodzownym elementem edukacji, dlatego my równie wkraczamy w sportowy nowy rok szkolny z nowymi nadziejami i podobnie jak Paula Radcliffe z wiar w ko鎍owy sukces przedstawiaj帷 Program Powszechnej Aktywno軼i Ruchowej oraz Wspó透awodnictwa Sportowego Dzieci i M這dzie篡. Program wychowania fizycznego i sportu w szko豉ch i placówkach o鈍iatowych obejmuje podstawowe zasady wychowania przez sport i dla sportu w duchu humanistycznych ideaów i wszechstronnego przygotowania do 篡cia w rodzinie i spo貫cze雟twie.

Aktywno嗆 fizyczna jest fundamentem zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego, dlatego priorytetowym zadaniem szkolnego wychowania fizycznego jest zapewnienie wszystkim uczniom uczestnictwa w ró積ych formach aktywno軼i ruchowej. Aby tak si sta這 Program Powszechnej Aktywno軼i Ruchowej musi by na tyle atrakcyjny, aby trafia do wszystkich uczniów. Niemo磧iwe to jest bez ci庵貫j ewaluacji. Sport jest dziedzin w której ka盥ego roku pojawiaj si nowe trendy za którymi pod捫a m這dzie. Aby zach璚i j do czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej Program SZS musi nad捫a za innowacjami w sporcie umo磧iwiaj帷 w ten sposób rywalizuj帷ej m這dzie篡 poczucie smaku prawdziwej sportowej rywalizacji. W swoim dzia豉niu nie stawiamy na przeci皻no嗆 pami皻aj帷, 瞠 taka sama odleg這嗆 od niej prowadzi na szczyty i na dno.

Przez fakt, 瞠 uprawiamy sport ju jeste鄉y wygrani. Rywalizacja i wspó透awodnictwo wyzwalaj motywacj, ambicj i ch耩 do pracy nad sob- pozytywne cechy, które w 篡ciu codziennym pozwalaj nam sta si lud幟i lepszymi bardziej wra磧iwymi na potrzeby innych, doceniaj帷ymi wysi貫k i prac w d捫eniu do okre郵onego wymarzonego celu.

Uprawianie sportu to alternatywna forma sp璠zania czasu wolnego stanowi帷a przeciwwag do za篡wania narkotyków, picia alkoholu i palenia papierosów.

Przyj璚ie przez W豉dze Samorz康owe Powiatu K這buckiego naszej oferty programowej wraz z zabezpieczeniem 鈔odków na jej realizacj pozwoli spe軟i nadzieje i oczekiwania ca貫j spo貫czno軼i sportowej Powiatu K這buckiego pok豉dane w Programie Powszechnej Aktywno軼i Sportowej Szkolnego Zwi您ku Sportowego.

W nowym roku szkolnym 2016/2017 篡czymy wszystkim zaspokojenia swoich ambicji zwi您anych ze sportem, przekroczenia kolejnych barier i dobrej zabawy, bo to jest cel nadrz璠ny naszego Programu.

ORGANIZACJA SYSTEMU IMPREZ SPORTOWYCH DLA MΜDZIE玆 SZKOLNEJ


 1. CEL

 • popularyzacja i upowszechnianie sportu,

 • aktywizacja Szkolnych Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych na rzecz rozwoju fizycznego dzieci i m這dzie篡,

 • rozwój dyscyplin sportowych uprawianych w naszym Powiecie.

  II. ZASI癿 IMPREZ

   Mistrzostwa na szczeblach szko造, gminy i powiatu stanowi podstawowe formy upowszechniania sportu w鈔ód m這dzie篡 szkolnej i obejmuj ca豉 spo貫czno嗆 uczniowsk.

   Mistrzostwa odbywaj si zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych o prymat szkolny, gminny i powiatowy oraz prawo reprezentowania swojego 鈔odowiska w Mistrzostwach Rejonowych i Wojewódzkich.

   III. DOKUMENTACJA

     Ka盥y uczestnik zawodów na wszystkich szczeblach rozgrywek musi posiada:

 • wa積 legitymacj szkoln,

 • badania lekarskie obowi您uj帷e ucznia lub zgod rodziców,

 • wydrukowane zg這szenie podbite przez dyrektora placówki z Systemu Rejestracji Szkó Szkolnego Zwi您ku Sportowego dost瘼ne na platformie- srs.szs.pl.


 1. FINANSOWANIE

Koszty organizacyjne Mistrzostw Szkolnych pokrywaj dyrekcje szkó. Koszty organizacyjne mistrzostw Gminnych i Powiatowych pokrywane s z funduszy terenowych przeznaczonych na rozwój sportu dzieci i m這dzie篡.

奸御ki Szkolny Zwi您ek Sportowy pokrywa koszty organizacyjne Mistrzostw Rejonowych, Pó貨inaów i Finaów Wojewódzkich.


Uchwa豉

Zarz康u Powiatowego Szkolnego Zwi您ku Sportowego w K這bucku z dnia 12. 09.2017 roku.


Dla szkó podstawowych, i ponadgimnazjalnych uczestnicz帷ych w Powiatowych Mistrzostwach Szkolnego Zwi您ku Sportowego pod Patronatem Starosty K這buckiego ustala si sk豉dk roczn- startowe w wysoko軼i:


 • szko豉 podstawowa - 100 z.

 • szko造 ponadgimnazjalne - 100 z.SZKOΧ DOKONUJ WPxT NA KONTO


BANK SPÓΑZIELCZY W KΜBUCKU 31 8248 0002 1000 0000 0765 0001

Powiatowy Szkolny Zwi您ek Sportowy w K這bucku ul. Sportowa 14, 42-100 K這buck,

do 30.11.2017 r.

 1. S犵ZIOWANIE

S璠ziowie kandydaci, m這dzie穎wi s璠ziowie sportowi b璠 otrzymywa rycza速y pomniejszone o 18% podatku w wysoko軼i:


 • 36 z. przy mistrzostwach do 5 godzin,

 • 46 z. przy mistrzostwach od 5 do 8 godzin,

 • 57 z. przy mistrzostwach powy瞠j 8 godzin.


3
REGULAMIN WSPÓΨAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓ

O PUCHAR PRZEWODNICZ。EGO I STAROSTY KΜBUCKIEGO


Do Wspó透awodnictwa Sportowego Igrzysk Dzieci, M這dzie篡 Szkolnej oraz Licealiady zaliczane b璠 wyniki Powiatowych Mistrzostw uj皻e w Kalendarzu Mistrzostw Sportowych Szkolnego Zwi您ku Sportowego w K這bucku na rok 2017/2018.


 1. ORGANIZACJA WSPÓΨAWODNICTWA:

  1. Wspó透awodnictwem obj皻e s nast瘼uj帷e ,,BLOKI SPORTOWE”:

  BLOK

  CHΜPCY

  DZIEWCZ邛A


  1. GRY SPORTOWE

  1. pi趾a no積a

  2.pi趾a r璚zna

  3. pi趾a koszykowa

  4. pi趾a siatkowa


  1. pi趾a r璚zna

  2. pi趾a siatkowa

  3. pi趾a koszykowa

  4. pi趾a no積a  2. LEKKOATLETYKA

  1. sztafetowe biegi prze豉jowe

  2. indywidualne biegi prze豉j.

  3. dru篡nowe mistrzostwa LA

  4. czwórbój LA

  1. sztafetowe biegi prze.

  2. indywidualne biegi prze豉j.

  3. dru篡nowe mistrzostwa LA

  4. czwórbój LA


  3. POZOSTAΒ

  1. tenis sto這wy

  2. szachy

  3. halowa pi趾a no積a

  4. sportowe ,,dwa ognie”

  1. tenis sto這wy

  2. szachy

  3. halowa pi趾a no積a

  4. sportowe ,,dwa ognie”

   

  2. Ka盥a szko豉 mo瞠 uczestniczy w dowolnej liczbie mistrzostw.

  3. Mistrzostwa b璠 rozgrywane i liczone do wspó透awodnictwa, je瞠li do finaów przyst徙i co najmniej trzy zespo造. Przepis ten nie dotyczy szkó ponadgimnazjalnych.

 2. PUNKTACJA WSPÓΨAWODNICTA:

  1. DRU玆NOWA: I miejsce- 12 pkt, II- 10pkt, III- 9pkt, IV- 8 pkt, V- 7pkt, VI-6pkt, VII-5pkt, VIII- 4pkt, IX- 3pkt, X- 2pkt, pozosta貫 dru篡ny otrzymuj 1 pkt.

  2. INDYWIDUALNA: I- 9pkt, II- 7pkt, III- 6pkt, IV- 5 pkt, V- 4pkt, VI- 3 pkt, VII- 2, pkt, VIII- 1 pkt.
4


 1. OBLICZANIE PUNKTACJI KO哸OWEJ

  1. Do ko鎍owej punktacji brane s 4 najlepsze wyniki poszczególnych konkurencji z danego bloku sportowego, a mianowicie:

 • najlepszy wynik z bloku Gier Sportowych,

 • najlepszy wynik z bloku LA,

 • najlepszy wynik z bloku Inne,

 • oraz jeden najlepszy wynik ze wszystkich konkurencji (mo瞠 to by wynik z bloku Gier Sportowych, LA lub Inne).


   1. Je瞠li szko豉 nie bra豉 udzia逝 w jednym z bloków, np. Gier Sportowych, to do ko鎍owej klasyfikacji zaliczane s tylko trzy elementy, np. LA i Inne oraz najlepszy wynik ze wszystkich.

   2. Je瞠li szko豉 nie bra豉 udzia逝 w dwóch blokach, to do ko鎍owej klasyfikacji zaliczane s tylko dwa wyniki.

    IV. OCENA WYNIKÓW

    W przypadku równej ilo軼i punków o kolejno軼i miejsc decyduje wi瘯sza liczba punków za miejsca pierwsze, drugie, trzecie itd.

    V. SPRAWY RÓ烤E

Szko造 otrzymuj puchary i dyplomy oddzielnie dla ch這pców i dziewcz徠.


5


REGULAMIN ZAWODÓW

Regulamin poszczególnych dyscyplin i konkurencji dla szkó podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zawarty jest w Kalendarzu 奸御kiego Szkolnego Zwi您ku Sportowego na rok szkolny 2017/2018.

Ustala si nast瘼uj帷y system rozgrywania mistrzostw w sportach dru篡nowych:


 • 3 dru篡ny- system ,,ka盥y z ka盥ym"

 • 4 dru篡ny- system ,,ka盥y z ka盥ym,,.

 • 5-6 dru篡n- w pierwszej cz窷ci system pucharowy, nast瘼nie ,,ka盥y z ka盥ym", decyduje organizator,

 • 7 i wi璚ej dru篡n- system pucharowy.

Igrzyska Dzieci obejmuj帷e klasy I-VI szkó podstawowych (rocznik 2005 i m這dsi uczniowie szkó podstawowych)


W grach zespo這wych- pi趾a no積a, halowa pi趾a no積a, pi趾a r璚zna, pi趾a koszykowa i pi趾a siatkowa rywalizacja rozpoczyna si w grupach:

Gr A- Gmina K這buck, koordynator- Rafa Kowalczyk,

Gr B- Gmina Mied幡o- Gmina Popów, koordynator Dariusz Bednarski,

Gr C- Gmina Lipie- Gmina Opatów, koordynator Bernard Leszczy雟ki,

Gr. D- Gmina- Przystaj- Gmina Wr璚zyca, koordynator Stanis豉w Wrzesi雟ki

Gr. E- Gmina Krzepice- Gmina Panki, koordynator


W Powiatowych Mistrzostwach w Sztafetowych Biegach Prze豉jowych, Szachach i Indywidualnych Biegach Prze豉jowych Szko造 startuj bez eliminacji.


Z rywalizacji grupowej do finaów powiatowych w poszczególnych dyscyplinach awansuje nast瘼uj帷a liczba zespoów (dotyczy dziewcz徠 i ch這pców) :

 • mini pi趾a no積a- 2 zespo造,

 • mini pi趾a r璚zna- 1 zespó,

 • mini pi趾a koszykowa- 1 zespó,

 • halowa pi趾a no積a- 2 zespo造,

 • tenis sto這wy- 2 zespo造,

 • mini pi趾a siatkowa- 2 zespo造,

 • zbijak- 2 zespo造,

 • czwórbój LA- 2 zespo造.


 

Igrzyska M這dzie篡 Szkolnej obejmuj帷e zawody dla klas VII i II i III gimnazjalnych (jedna reprezentacja, rocznik 2002-2004)W grach zespo這wych- pi趾a no積a, halowa pi趾a no積a, pi趾a r璚zna, pi趾a koszykowa i pi趾a siatkowa rywalizacja rozpoczyna si w grupach:

Gr A- Gmina K這buck,

Gr B- Gmina Mied幡o- Gmina Popów,

Gr C- Gmina Lipie- Gmina Opatów,

Gr. D- Gmina- Przystaj- Gmina Wr璚zyca,

Gr. E- Gmina Krzepice- Gmina Panki


W Powiatowych Mistrzostwach w Sztafetowych Biegach Prze豉jowych, Szachach, Indywidualnych Biegach Prze豉jowych i Dru篡nowych Mistrzostwach LA Szko造 startuj bez eliminacji.


Z rywalizacji grupowej do finaów powiatowych w poszczególnych dyscyplinach awansuje nast瘼uj帷a liczba zespoów (dotyczy dziewcz徠 i ch這pców) :

 • mini pi趾a no積a- 2 zespo造,

 • mini pi趾a r璚zna- 1 zespó,

 • mini pi趾a koszykowa- 1 zespó,

 • halowa pi趾a no積a- 2 zespo造,

 • tenis sto這wy- 2 zespo造,

 • mini pi趾a siatkowa- 1 zespó.Licealiad obj皻a jest m這dzie rocznika 1998 i m這dsi szkó ponadpodstawowych !!!!

   


 6

KLASYFIKACJA PUNKTOWA POWIATOWEGO WSPÓΨAWODNICTWA SZKÓ 2016/2017


DZIEWCZ邛A SZKOx PODSTAWOWA
M-ceNAZWA SZKOΧ

BLOK LA

BLOK- GRY ZESPOΜWE

BLOK- INNERAZEM

m-ce

CZWÓRB.LA

IND. BIEGI PRZE.

SZTAF. BIEGI PRZE.

Mini

pi趾a kosz.

Mini

pi趾a

siatk.

Mini

pi趾a

r璚zna

Mini

pi趾a

no積a

HAL.

PIΘA

NO烤A

TENIS

STO.


SZACHY

ZBIJAK

1

OSTROWY N/OKSZ

12

12

10

9

12

9


-

-

8

10

46

2

POPÓW

-

8

9

-

-

8

12

10

-

12

9

43

3

KΜBUCK 1

8

10

12

10

9

-

-

7

9

6

8

41

4

ZWIERZYNIEC

9


-

-

-

6,5


-

12

-

12

39,5

5

Krzepice I

-


-

-

-

12

10

12

8

-

-

34

6

STAROKRZEPICE

10

9

8

-

5,5

-


-

-

7

-

31,5

7

KONIECZKI

-

-

7

8

8

-


-

-

-

7

30

8

WR犴ZYCA

7

-

6

12

-

10


-

-

-

-

29

9

W癿LOWICE

-


3

-

-

-

8

9

-

5

-

25

10


KΜBUCK 2

-

-

5

-

-

-

-

-

-

9

8

22

11


LIPIE

-

3

-

-

-

-

9

-

7

-

-

19

12

PRZYSTAJ

-

-

4

-

5,5

-

-

8

-

-

-

17,5

13

KRZEPICE 2

-

7

-

-

-

--

-

-

-

10

-

10

14

WALENCZÓW

-

-

-

-

-

-


-

10

-

-

10

15

Borowe

-


-

-

10

-


-

-

-

-

10

16

LINDÓW

-


-

-

-

6,5


-

-

-

-

6,5

17

IWANOWICE DU浩

-

6

-

-

-

-


-

-

-

-

6

18

Bie瞠

-


-
6

6

19

R牞IELICE SZL.

-


-

-

-

-


-

6

-

-

6

20

KULEJE

-


-

-

-

-


-

5

-

-

5

21


TRUSKOLASY

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

22

KAMYK

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

23

SPSK KΜBUCK

-


-

-

-

-


-

-

-

-

-

24

PARZYMIECHY

-


-

-

-

-


-

-

-

-

-

25


KALEJ

-


-

-

-

-


-

-

-

-

-

26

OPATÓW

-


-

-

-

-


-

-

-

-

-


7

KLASYFIKACJA PUNKTOWA POWIATOWEGO WSPÓΨAWODNICTWA SZKÓ 2016/2017


DZIEWCZ邛A GIMNAZJUM

M-ceNAZWA SZKOΧ

BLOK LA

BLOK- GRY ZESPOΜWE

BLOK- INNERAZEMIND. ZAW. LA

Sztaf. BIEGI PRZE.

Ind.

BIEGI PRZE.


Pi趾a kosz.


Pi趾a

siatk.


Pi趾a

r璚zna


Pi趾a

no積a

HAL.

PIΘA

NO.

TENIS

STO.


SZACHY

1

K這buck

-

6

8

12

12

1

1

7

12

-

44

2

Starokrzepice

12

3

7

1

10

1

1

1

-

10

39

3

Przystaj

-

9

6

1

8

1

8

12

-

9

38

4

Opatów

-

10

10

1

1

9

6,5

9

9

-

38

5

Krzepice

8


3

9

6,5

8

1

1

7

12

37

6

Mied幡o

10

12

12

6,5

1

1

6,5

1

5

-

35,5

7

Lipie

-

8

4

8

1

1

9

6

10


35

8

W璕lowice

7

5


-

1

1

10

1

10

-

8

35

9

Wr璚zyca

9

7


10

6,5

12

1

1

-

-

32

10

Ostrowy

-

-

9

1

9

6,5

1

1

-

7

31,5

11

Zawady

-

3

5

1

1

6,5

10

1

4

-

25,5

12

Truskolasy

-

-


1

1

1

12

1

8

-

21

13

Kamyk

-

-


1

1

1

1

8

-

-

10

14

Panki

-

-

-

6,5

1

1

1

1

-

-

8,5

15

Libidza

-

-


1

1

1

1

1

6


7

16

Parzymiechy

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

3

17

υbodno

6

-

-

1

1

1

1

1

-

-

3

18

Bia豉

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

3
8

KLASYFIKACJA PUNKTOWA POWIATOWEGO WSPÓΨAWODNICTWA SZKÓ 2016/2017


CHΜPCY SZKOx PODSTAWOWA

M-ceNAZWA SZKOΧ

BLOK LA

BLOK- GRY ZESPOΜWE

BLOK- INNERAZEM

m-ce

CZWÓRB.LA

IND. BIEGI PRZE.

SZTAF. BIEGI PRZE.

Mini

pi趾a kosz.

Mini

pi趾a

siatk.

Mini

pi趾a

r璚zna

Mini

pi趾a

no積a

HAL.

PIΘA

NO烤A

TENIS

STO.


SZACHY

ZBIJAK

1

KΜBUCK 1

12

12

12

-

-

-

12

10

10

6

-

46

2


KΜBUCK 2

-


8

6,5

12

8

-

-

-

8

12


40

3

OSTROWY N/OKSZ

8

8

10

10

10

9

10

6,5

-

8

7

38

4

POPÓW

-

9

7

-

-

6,5

4,5

-

7

12

-

34,5

5

W癿LOWICE

-

1

-

9

9

12

8

12

-

5

-

34

6

PRZYSTAJ

8

10

6

6,5

6

-

6,5

9

-

-

6

33,5

7

ZWIERZYNIEC

6


-

-

-

6,5

-

-

12

-

8

32,5

8

KRZEPICE I

-

5

-

12

-

10

9

4,5

-

-

-

31,5

9

STAROKRZEPICE

7

3

9

-

6

-

-

-

-

7

-

29

10


LIPIE

-

6

-

-

8

-

6,5

8

6

-

-

27,5

12

Panki

-

2

4

8

-

-

4,5

6,5

-

-

-

22,5

13

KRZEPICE 2

-

7

-

-

-

-

-

-

5

10

-

21

14


KALEJ

-


-

-

-

-

-

-

8

-

9

17

15

KONIECZKI

-


-

-

6

-

-

-

-

-

10

16

16

WR犴ZYCA

10


5

-

-

-

-

-

-

-

-

15

17

SPSK KΜBUCK

-


-

-

-

-

-

-

9

-

-

9

18

Wilkowiecko

-


--


4,5

-

-

-

4,5

19

Mied幡o


4


4

20

OPATÓW

-


3

-

-

-

-

-

-

-

-

3

21

IWANOWICE DU浩

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

22

WALENCZÓW

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

KAMYK

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

LINDÓW

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

R牞IELICE SZL.

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

PARZYMIECHY

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

KULEJE

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

ΜBODNO

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9KLASYFIKACJA PUNKTOWA POWIATOWEGO WSPÓΨAWODNICTWA SZKÓ 2016/2017


CHΜPCY SZKOΧ GIMNAZJALNE

L.P.NAZWA SZKOΧ

BLOK LA

BLOK- GRY ZESPOΜWE

BLOK- INNERAZEM


IND. ZAW . LA

IND. BIEGI PRZE.

SZTAF. BIEGI PRZE.


Pi趾a kosz.


Pi趾a

siatk.


Pi趾a

r璚zna


Pi趾a

no積a

HAL.

PIΘA

NO烤A

TENIS

STO.


SZACHY

1

KRZEPICE

12

6

-

10

9

6,5

12

10

7

12

46

2

OPATÓW

7

10

12

1

1

6,5

6,5

1

12

-

40,5

3

KΜBUCK

-

9

9

12

7

1

1

8

10

-

40

4

ZAWADY

10

1

10

9

1

10

1

6,5

8

-

38

5

STAROKRZEPICE

9

3

3

1

12

1

1

1

-

10

34

6

WR犴ZYCA WLK

4

1

2

1

8

9

1

12

-

-

33

7

W癿LOWICE

8

7

6

1

1

8

1

1

-

8

31

8

LIPIE

-

12

8

1

1

1

1

6,5

-

-

27,5

9

PRZYSTAJ

-

5

5

1

1

1

6,5

9

-

7

27,5

11

MIED昧O

6

8

7

1

1

1

9

1

3

-

27

12

KAMYK

-

-

-

1

1

12

8

1

-

-

21

13

PANKI

-

2

-

8

1

1

10

1

-

-

21

14

TRUSKOLASY

-

-

4

1

10

1

1

1

4

-

19

15

OSTROWY N/OKSZ

-

1

1

1

1

1

1

1

-

9

12

16

ΜBODNO

5

4

-

1

1

1

1

1

5

-

11

17

Libidza


1

1

1

1

1

1

1

6


9

18

PARZYMIECHY

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

8

19

BIAx

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

3

20

SPSK K這buck

-

-

-

1

1

1

-

1

-

-

310

WYNIKI POWIATOWEGO WSPÓΨAWODNICTWA SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/17


CHΜPCY

L.P.NAZWA SZKOΧ

BLOK LA

BLOK- GRY ZESPOΜWE

BLOK- INNERAZEM

IND. ZAW . LA

SZTAF. BIEGI PRZE.


Pi趾a kosz.


Pi趾a

siatk.


Pi趾a

r璚zna


Pi趾a

no積a

HAL.

PIΘA

NO烤A

TENIS

STO.1

ZS Krzepice

12

10

12

12


9

8

10

46

2

Z1 K這buck

10

12

10

10


12

12

12

48

3

Z3 K這buck

9

9

9

9


8

10

9

37

4

ZS 2 K這buck

8

-


-


10

9

8

35

DZIEWCZ邛A

L.P.NAZWA SZKOΧ

BLOK LA

BLOK- GRY ZESPOΜWE

BLOK- INNERAZEM

IND. ZAW . LA

IND. BIEGI PRZE.

SZTAF. BIEGI PRZE.


Pi趾a kosz.


Pi趾a

siatk.


Pi趾a

r璚zna


Pi趾a

no積a

HAL.

PIΘA

NO烤A

TENIS

STO.1

Z1 K這buck

12

9

9

12


12

9

10

46

2

ZS Krzepice

10

10

12

10


10

12

8

44

3

Z3 K這buck

9

12

10

9


9

10

12

44

4

ZS 2 K這buck

8


-

-


8

8

9

33

11

WSPÓΨAWODNICTWO SPORTOWE DZIEWCZ﹗ SZKÓ PODSTAWOWYCH

O PUCHAR PRZEWODNICZ。EGO I STAROSTY KΜBUCKIEGO

W LATACH 2000- 2008M-ce

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

1.

Krzepice 2

Krzepice 2

Truskolasy

Krzepice 2

Starokrzepice

Popów

Popów

K這buck 1

2.09.2017

Truskolasy

Truskolasy

Zwierzyniec

Popów

Mied幡o

W璕lowice

K這buck 1

Popów

3.

Popów

Ostrowy

Popów

Starokrzepice

Zwierzyniec

Krzepice 1

Przystaj

Krzepice 2

4.

Krzepice 1

Popów

Starokrzepice

Zwierzyniec

Krzepice 1

K這buck 2

Mied幡o

R瑿ielice Szl.

5.

Zajaczki 1

Przystaj

Krzepice 2

W璕lowice

Popów

Przystaj

W璕lowice

Mied幡o

6.

K這buck 1

W璕lowice

Ostrowy

K這buck 1

Truskolasy

Wr璚zyca

Krzepice 1

Starokrzepice

7.

Mied幡o

Starokrzepice

Mied幡o

Ostrowy

Krzepice 2

Krzepice 2

Krzepice 2

Truskolasy

8.

Iwanowice

Krzepice 1

K這buck 2

Mied幡o

Przystaj

Mied幡o

Starokrzepice

Krzepice 1

9.

υbodno

Lipie

K這buck 1

Przystaj

K這buck 1

K這buck 1

Truskolasy

W璕lowice

10.

Wr璚zyca

Mied幡o

W璕lowice

Krzepice 1

Bia豉

Ostrowy

Lipie

K這buck 2

11.

K這buck 2

W御osz

Przytaj

Truskolasy

Kalej

Zwierzyniec

Z這chowice

Z這chowice

12.

Wale鎍zów

K這buck 1

Opatów

Opatów

Lipie

Lipie

Ostrowy

Wr璚zyca

13.

W璕lowice

Wale鎍zów

Zaj帷zki II

Bia豉

W御osz

Wale鎍zów

K這buck 2

Bia豉

14.

Parzymiechy

Zaj帷zki

Panki

Wi璚ki

Ostrowy

Truskolasy

Wilkowiecko

υbodno

15.

Wilkowiecko

Z這chowice

Lindów

Lindów

Weglowice

Parzymiech

υbodno

Panki

16.

W御osz

Zwierzyniec

Walenczów

Natolin

K這buck 2

Starokrzepice

Wr璚zyca

Lipie

17.

Zwierzyniec

Iwanowice

Lipie

R瑿ielice Szl.

Kamyk

Wilkowiecko

Panki

Przystaj

18

 

Bia豉

Parzymiechy

Wasosz

Iwanowice

Panki

Kalej

Wi璚ki

19.

 

Wr璚zyca

Zaj帷zki II

K這buck 2

Natolin

Lindów

Natolin

Wale鎍zów

20.

 

 

Wi璚ki

Wale鎍zów

Wr璚zyca

Bór Zajaci雟ki

Walenczów

Wilkowiecko

21.

 

 

Kalej

Panki

R瑿ielice Szl.

υbodno

Wi璚ki

Ostrowy

22.

 

 

Kuleje

Z這chowice

Panki

Kalej

Kamyk

Natolin

23.

 

 

W御osz

Zajaczki II

υbodno

Kamyk

 

Kuleje

24.

 

 

Wr璚zyca

 

Wale鎍zów

Wi璚ki

 

 

25.

 

 

Z這chowice

 

Wi璚ki

 

 

 

26.

 

 

 

 

Zajaczki II

 

 

 

27

 

 

 

 

Z這chowice

 

 

 

  


12

WSPÓΨAWODNICTWO SPORTOWE DZIEWCZ﹗ SZKÓ PODSTAWOWYCH

O PUCHAR PRZEWODNICZ。EGO I STAROSTY KΜBUCKIEGO

W LATACH 2008- 2017

M-ce

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

1.

K這buck 1

Popów

Popów

Popów

K這buck 1

Starokrzepice

PRZYSTAJ

OSTROWY N/OKSZ

OSTROWY N/OKSZ

2.

Krzepice 2

W璕lowice

Przystaj

Krzepice 2

Krzepice 2

K這buck 1

KΜBUCK 2

POPÓW

POPÓW

3.

W璕lowice

K這buck 1

Krzepice 2

Lipie

Kamyk

Przystaj

KΜBUCK 1

KΜBUCK 1

KΜBUCK 1

4.

Popów

Krzepice 1

Mied幡o

K這buck 1

Przystaj

Ostrowy n/Oksz

KRZEPICE 2

PRZYSTAJ

ZWIERZYNIEC

5.

Przystaj

Mied幡o

K這buck 1

Przystaj

Popów

Krzepice 2

POPÓW

KΜBUCK 2

Krzepice I

6.

R瑿ielice Szl.

Starokrzepice

Starokrzepice

Starokrzepice

Ostrowy n/Oksz

Popów

OSTROWY N/OKSZ

WR犴ZYCA

STAROKRZEPICE

7.

Ostrowy

Krzepice 2

Krzepice 1

Iwanowice

Starokrzepice

R瑿ielice Szl.

STAROKRZEPICE

ZWIERZYNIEC

KONIECZKI

8.

Krzepice 1

K這buck 2

W璕lowice

Konieczki

Wr璚zyca

Wr璚zyca

WR犴ZYCA

KRZEPICE 2

WR犴ZYCA

9.

Starokrzepice

Przystaj

Lipie

Wr璚zyca

Iwanowice Du瞠

K這buck 2

LIPIE

W癿LOWICE

W癿LOWICE

10.

υbodno

Wr璚zyca

Wr璚zyca

K這buck II

Wale鎍zów

Kamyk

TRUSKOLASY

STAROKRZEPICE

KΜBUCK 2

11.

Z這chowice

Z這chowice

Z這chowice

W璕lowice

Kalej

Kuleje

KONIECZKI

KONIECZKI

LIPIE

12.

Truskolasy

Lipie

Konieczki

Z這chowice

Truskolasy

Konieczki

WALENCZÓW

KRZEPICE I

PRZYSTAJ

13.

Opatów

Natolin

K這buck 2

Truskolasy

W璕lowice

Iwanowice Du瞠

IWANOWICE DU浩

LIPIE

KRZEPICE 2

14.

K這buck 2

Parzymiechy

Wale鎍zów

Kamyk

R瑿ielice Szl.

Wale鎍zów

KAMYK

WALENCZÓW

WALENCZÓW

15.

Natolin

Wale鎍zów

Kamyk

Ostrowy n/Oksz

Parzymiechy

Truskolasy

ZWIERZYNIEC

OPATÓW

Borowe

16.

Lipie

R瑿ielice Szl.

Natolin

Wale鎍zów

Lindów

Kalej

LINDÓW

KALEJ

LINDÓW

17.

Bia豉

Bia豉

Ostrowy

Lindów

Kuleje

Opatów

R牞IELICE SZL.

KAMYK

IWANOWICE DU浩

18.

Panki

Truskolasy

Kalej

Kalej

Lipie

Lipie

SPSK KΜBUCK

BOROWE

Bie瞠

19.

Wale鎍zów

υbodno

Truskolasy

R瑿ielice Sz.l.

K這buck 2

W璕lowice

PARZYMIECHY

R牞IELICE SZL.

R牞IELICE SZL.

20.

Parzymiechy

Ostrowy

Wilkowiecko

Mied幡o

Zwierzyniec

Parzymiechy

KULEJE

KULEJE

KULEJE

21.

Wi璚ki

Konieczki

Pzrzymiechy

Parzymiechy

Bie瞠

Lindów

KALEJ

LINDÓW

TRUSKOLASY

22.

Wr璚zyca

Lindów

Zaj帷zki II

mokra

mokra

Zwierzyniec

OPATÓW

TRUSKOLASY

KAMYK

23.

Kuleje

Panki

Bór Zajaci雟ki

Krzepice I

υbodno

Bie瞠

W癿LOWICE

IWANOWICE DU浩

SPSK KΜBUCK

24.

 

Kalej

Panki

Natolin

Krzepice 1

Mokra


PARZYMIECHY

PARZYMIECHY

25.

 

Iwanowice Du瞠

Wiecki

Wilkowiecko

Konieczki

υbodnoKALEJ


OPATÓW

 

13WSPÓΨAWODNICTWO SPORTOWE DZIEWCZ﹗ SZKÓ GIMNAZJALNYCH

O PUCHAR PRZEWODNICZ。EGO I STAROSTY KΜBUCKIEGO

W LATACH 2000- 2008

M-CE

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

1.

Krzepice

Krzepice

Mied幡o

Krzepice

Krzepice

Opatów

Opatów

Krzepice

2.

Opatów

Mied幡o

Krzepice

Mied幡o

Mied幡o

Zawady

Krzepice

Mied幡o

3.

W璕lowice

Zawady

Opatów

Zawady

Opatów

Krzepice

Mied幡o

W璕lowice

4.

Mied幡o

Opatów

Zawady

Starokrzepice

Zawady

Starokrzepice

Starokrzepice

Lipie

5.

Truskolasy

W璕lowice

K這buck

W璕lowice

Przystaj

Mied幡o

Panki

K這buck

6.

K這buck

K這buck

Przystaj

Przystaj

W璕lowice

Panki

Lipie

Wr璚zyca

7.

Popów

Kamyk

Starokrzepice

Opatów

Starokrzepice

W璕lowice

Zawady

Opatów

8.

Wr璚zyca

Truskolasy

W璕lowice

K這buck

Lipie

Bia豉

Wr璚zyca

Przystaj

9.

Lipie

Lipie

Truskolasy

Truskolasy

K這buck

Lipie

Przystaj

Zawady

10.

Kamyk

Wr璚zyca

Wr璚zyca

Wr璚zyca

Ostrowy

K這buck

K這buck

Starokrzepice

11.

Panki

Panki

υbodno

Lipie

Bia豉

Przystaj

W璕lowice

Panki

12.

 

Przystaj

Lipie

Bia豉

Panki

Wr璚zyca

Ostrowy

Bia豉

13.

 

Parzymiechy

Ostrowy

υbodno

Wr璚zyca

Ostrowy

Bia豉

Ostrowy

14.

 

 

Panki

Libidza

Kamyk

Kamyk

Libidza

Parzymiechy

15.

 

 

Kamyk

Ostrowy

υbodno

υbodno

Parzymiechy

Libidza

16.

 

 

 

Panki

Libidza

Libidza

Truskolasy

Truskolasy

17.

 

 

 

Kamyk

Truskolsy

Parzymiechy

υbodno

υbodno

18.

 

 

 

Parzymiechy

Parzymiechy

Truskolasy

Kamyk

Kamyk

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14WSPÓΨAWODNICTWO SPORTOWE DZIEWCZ﹗ SZKÓ GIMNAZJALNYCH

O PUCHAR PRZEWODNICZ。EGO I STAROSTY KΜBUCKIEGO

W LATACH 2008- 2016 

M-CE

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2014/2015

2015/2016

2016/2017

1.

Krzepice

Przystaj

K這buck

K這buck

K這buck

Opatów

Starokrzepice

K這buck

2.

Wr璚zyca

Mied幡o

Przystaj

Krzepice

Opatów

Lipie

K這buck

Starokrzepice

3.

W璕lowice

K這buck

Mied幡o

Przystaj

Starokrzepice

Przystaj

Lipie

Przystaj

4.

K這buck

Krzepice

Krzepice

Starokrzepice

W璕lowice

Starokrzepice

Opatów

Opatów

5.

Opatów

W璕lowice

Lipie

W璕lowice

Zawady

K這buck

Przystaj

Krzepice

6.

Przystaj

Opatów

W璕lowice

Mied幡o

Pzystaj

Krzepice

W璕lowice

Mied幡o

7.

Mied幡o

Zawady

Wr璚zyca

Lipie

Mied幡o

W璕lowice

Mied幡o

Lipie

8.

Zawady

Lipie

Opatów

Opaów

Lipie

Mied幡o

Kamyk

W璕lowice

9.

Lipie

Starokrzepice

Starokrzepice

Zawady

Krzepice

Wr璚zyca

Wr璚zyca

Wr璚zyca

10.

Starokrzepice

Wr璚zyca

Zawady

Wr璚zyca

Wr璚zyca

Zawady

Krzepice

Ostrowy

11.

Bia豉

Ostrowy

Ostrowy

Parzymiechy

Panki

Kamyk

Ostrowy

Zawady

12.

Panki

Kamyk

Parzymiechy

Ostrowy n/Oksz

Bia豉

Ostrowy

Truskolasy

Truskolasy

13.

Ostrowy

υbodno

Kamyk

Bia豉

Ostrowy n/Oksz

Truskolasy

Panki

Kamyk

14.

Kamyk

Bia豉

Truskolasy

υbodno

Parzymiechy

Panki

Parzymiechy

Panki

15.

Libidza

Libidza

Panki

Kamyk

υbodno

Parzymiechy

Zawady

Libidza

16.

υbodno

Panki

Bia豉

Truskolasy

Kamyk

υbodno

υbodno

Parzymiechy

17.

Parzymiechy

Truskolasy

υbodno

Panki


Bia豉

Bia豉

υbodno

18.

Truskolasy

Parzymiechy

Libidza

Libidza


 

 

Bia豉

19.

Lgota

 

Lgota

Lgota

15

WSPÓΨAWODNICTWO SPORTOWE CHΜPCÓW SZKÓ PODSTAWOWYCH

O PUCHAR PRZEWODNICZ。EGO I STAROSTY KΜBUCKIEGO

W LATACH 2000- 2008

M.

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

1.

Popów

K這buck 1

Truskolasy

K這buck 1

Mied幡o

Krzepice 1

W璕lowice

Popów

2.

Krzepice 1

Mied幡o

Mied幡o

Truskolasy

K這buck 1

W璕lowice

Mied幡o

Krzepice 2

3.

Krzepice 2

Popów

Wr璚zyca

Mied幡o

Krzepice 2

Przystaj

Przystaj

K這buck 1

4.

Wr璚zyca

Wr璚zyca

K這buck 1

Przystaj

Starokrzepice

Lipie

Starokrzepice

Mied幡o

5.

Mied幡o

Krzepice 2

Popów

Popów

Przystaj

Popów

Krzepice 1

Starokrzepice

6.

Truskolasy

Krzepice 1

Starokrzepice

Krzepice 2

Popów

Kobuck 1

K這buck 1

Przystaj

7.

Lipie

Truskolasy

Ostrowy

Starokrzepice

Truskolasy

Wale鎍zów

Popów

R瑿ielice Szl.

8.

Starokrzepice

Opatów

Panki

Wr璚zyca

Lipie

Krzepice 2

Ostrowy

W璕lowice

9.

K這buck 1

Panki

Przystaj

Krzepice 1

Opatów

Ostrowy

Lipie

Zwierzyniec

10.

Iwanowice

Starokrzepice

Opatów

Ostrowy

υbodno

Starokrzepice

Krzepice 2

Krzepice 1

11.

Z這chowice

W璕lowice

Krzepice 2

Opatów

Wi璚ki

K這buck 2

Wi璚ki

K這buck 2

12.

K這buck 2

Lipie

K這buck 2

Iwanowice

Ostrowy

Wr璚zyca

Wale鎍zów

Ostrowy

13.

Zaj帷zki I

W御osz

Z這chowice

Panki

W璕lowice

Mied幡o

Opatów

Truskolasy

14.

W璕lowice

Ostrowy

Bia豉

K這buck 2

Krzepice 1

Kamyk

Kalej

Lipie

15.

W御osz

Wale鎍zów

Zwierzyniec

Wale鎍zów

Wr璚zyca

Panki

Bia豉

Wiecki

16.

Wale鎍zów

Z這chowice

Wasosz

Lipie

Libidza

Libidza

Panki

Natolin

17.

Panki

Iwanowice

Krzepice 1

Zaj帷zki I

Bia豉

Truskolasy

R瑿ielice Kr.

Bia豉

18.

Wilkowiecko

Zaj帷zki I

Wi璚ki

Bia豉

Wale鎍zów

Iwanowice

R瑿ielice Szl.

Wale鎍zów

19.

Bia豉

Kalej

Natolin

Parzymiechy

Panki

Wi璚ki

K這buck 2

Panki

20.

Pi豉

Bie瞠

Lindów

Zwierzyniec

Bie瞠

Parzymiechy

Wr璚zyca

Kalej

21.

Mokra

Przystaj

Lipie

W璕lowice

Kalej

R瑿ielice Kr.

Iwanowice

Zochowice

22.

K這buck 4

Parzymiechy

Zaj帷zki I

Wi璚ki

W御osz

Bór Zajaci雟ki

Parzymiechy

Kamyk

23.

 

Zwierzyniec

W璕lowice

Z這chowice

Z這chowice

υbodno

Kamyk

Iwanowice

24.

 

 

R瑿ielice Kr.

 

 

Kalej

υbodno

Wr璚zyca

25.

 

 

Kalej

 

 

Z這chowice

Libidza

Libidza

26.

 

 

Kuleje

 

 

Zwierzyniec

Truskolasy

υbodno

27.

 

 

Wale鎍zów

 

 

 

Z這chowice

Opatów

 


16

WSPÓΨAWODNICTWO SPORTOWE CHΜPCÓW SZKÓ PODSTAWOWYCH

O PUCHAR PRZEWODNICZ。EGO I STAROSTY KΜBUCKIEGO

W LATACH 2008- 2017


M.

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

1.

Popów

Krzepice 1

Krzepice 2

Popów

Lipie

K這buck 1

Popów

K這buck 1

PRZYSTAJ

KΜBUCK 1

2.

Krzepice 2

Przystaj

Starokrzepice

Zaj帷zki II

Starokrzepice

W璕lowice

Truskolasy

Ostrowy n/Oksz

KΜBUCK 1

KΜBUCK 2

3.

K這buck 1

Wr璚zyca

Krzepice 1

Lipie

Popów

Popów

Wr璚zyca

Popów

POPÓW

OSTROWY N/OKSZ

4.

Mied幡o

Popów

Mied幡o

Przystaj

Truskolasy

Ostrowy n/Oksz

Krzepice 1

Krzepice 2

OSTROWY N/OKSZ

POPÓW

5.

Starokrzepice

Krzepice 2

Lipie

υbodno

K這buck 1

Starokrzepice

Ostrowy n/Oksz

Truskolasy

KONIECZKI

W癿LOWICE

6.

Przystaj

Ostrowy

Popów

K這buck 2

Krzepice 1

Krzepice 1

K這buck 1

Przystaj

KRZEPICE I

PRZYSTAJ

7.

R瑿ielice Szl.

R瑿ielice Szl.

υbodno

Ostrowy n/Oksz

W璕lowice

Przystaj

Iwanowice Du瞠

Lipie

STAROKRZEPICE

ZWIERZYNIEC

8.

W璕lowice

Starokrzepice

Truskolasy

Mied幡o

υbodno

Iwanowice Du瞠

K這buck 2

Starokrzepice

KALEJ

KRZEPICE I

9.

Zwierzyniec

K這buck 2

K這buck 2

W璕lowice

Przystaj

Lipie

Starokrzepice

Krzepice 1

KRZEPICE 2

STAROKRZEPICE

10.

Krzepice 1

K這buck 1

K這buck 1

Krzepice 1

Wale鎍zów

Truskolasy

Kalej

Zwierzyniec I

WR犴ZYCA

LIPIE

11.

K這buck 2

Wale鎍zów

Przystaj

Starokrzepice

Konieczki

Krzepice 2

Krzepice 2

Kalej

LIPIE

Panki

12.

Ostrowy

Lipie

Ostrowy

K這buck 1

Zaj帷zki II

Kamyk

Przystaj

Iwanowice Du瞠

KΜBUCK 2

KRZEPICE 2

13.

Truskolasy

υbodno

Wr璚zyca

Opatów

K這buck 2

Kalej

Lipie

Konieczki

TRUSKOLASY

KALEJ

14.

Lipie

Kalej

W璕lowice

Wr璚zyca

Ostrowy n/oksz

K這buck 2

Kamyk

Panki

W癿LOWICE

KONIECZKI

15.

Wiecki

Lgota

Iwanowice

Krzepice 2

Bia豉

R瑿ielice Szl.

Konieczki

R瑿ielice Szl.

ZWIERZYNIEC

WR犴ZYCA

16.

Natolin

Truskolasy

Konieczki

Kalej

PSPSPSK K這buck

Panki

R瑿ielice Szl.

Wr璚zyca

W癿LOWICE

SPSK KΜBUCK

17.

Bia豉

Panki

W御osz

Wale鎍zów

Iwanowice Du瞠

Bie瞠

υbodno

υbodno

IWANOWICE DU浩

Wilkowiecko

18.

Wale鎍zów

Parzymiechy

Zaj帷zki

W御osz

Kuleje

Wr璚zyca

Panki

Zaj帷zki

Panki

Mied幡o

19.

Panki

Z這chowice

Kalej

Natolin

Parzymiechy

υbodno

Z這chowice

Z這chowice

ΜBODNO

OPATÓW

20.

Kalej

Wiecki

Kamyk

Truskolasy

Panki

Parzymiechy

Parzymiechy

K這buck 2

WALENCZÓW

IWANOWICE DU浩

21.

Zochowice

Opatów

R瑿ielice Szl.

Z這chowice

Rebielice Szl.

Mokra

W璕lowice

Libidza

OPATÓW

WALENCZÓW

22.

Kamyk

Kamyk

Lgota

Kamyk

Opatów

Zwierzyniec I

Bie瞠

Parzymiechy

KAMYK

KAMYK

23.

Iwanowice

Natolin

R瑿ielice Kr.

Panki

Z這chowice


Mokra

Kamyk

R牞IELICE SZL.

LINDÓW

24.

Wr璚zyca

W御osz

Wale鎍zów

Wi璚ki

Kamyk


Zwierzyniec


SPSK KΜBUCK

R牞IELICE SZL.

25.

Libidza

W璕lowice

Natolin

Konieczki

Mied幡o
PARZYMIECHY

PARZYMIECHY

26.

υbodno

Bór Zajaci雟ki

Parzymiechy

R瑿ielice Szl.

Krzepice II
KULEJE

KULEJE

27.

Opatów

 

Libidza

Lgota

Mokra

ΜBODNO

28.

 

 

 

Parzymiechy

Kalej


29

W御osz


30

Wi璚ki
17


WSPÓΨAWODNICTWO SPORTOWE CHΜPCÓW SZKÓ GIMNAZJALNYCH O PUCHAR PRZEWODNICZ。EGO I STAROSTY KΜBUCKIEGO W LATACH 2000- 2008

M-CE

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

1.

Krzepice

Mied幡o

Mied幡o

Wr璚zyca

Mied幡o

Krzepice

Opatów

Starokrzepice

2.

K這buck

Krzepice

Opatów

Mied幡o

Krzepice

Mied幡o

Krzepice

Lipie

3.

Opatów

K這buck

Krzepice

W璕lowice

Wr璚zyca

Starokrzepice

Przystaj

Przystaj

4.

Wr璚zyca

Wr璚zyca

Wr璚zyca

Krzepice

Starokrzepice

K這buck

K這buck

Krzepice

5.

Mied幡o

Opatów

K這buck

Opatów

Zawady

Opatów

W璕lowice

W璕lowice

6.

Truskolasy

Truskolasy

Panki

Starokrzepice

Opatów

Wr璚zyca

Lipie

Mied幡o

7.

W璕lowice

Zawady

W璕lowice

Zawady

W璕lowice

Przystaj

Wr璚zyca

υbodno

8.

Zawady

W璕lowice

Truskolasy

K這buck

Panki

W璕lowice

Starokrzepice

K這buck

9.

Kamyk

Kamyk

Zawady

Panki

K這buck

Panki

Panki

Opatów

10.

Lipie

Lipie

Starokrzepice

Ostrowy

Truskolasy

Bia豉

Zawady

Panki

11.

Panki

Panki

Ostrowy

Bia豉

Ostrowy

Lipie

υbodno

Truskolasy

12.

 

Przystaj

υbodno

Przystaj

Bia豉

Ostrowy

Bia豉

Wr璚zyca

13.

 

Parzymiechy

Lipie

Lipie

Lipie

Zawady

Mied幡o

Libidza

14.

 

 

Bia豉

Truskolasy

Kamyk

Truskolasy

Ostrowy

Zawady

15.

 

 

Przystaj

Libidza

Przystaj

υbodno

Libidza

Ostrowy

16.

 

 

Libidza

υbodno

υbodno

Kamyk

Parzymiechy

Bia豉

17.

 

 

Kamyk

Kamyk

Libidza

Libidza

Truskolasy

Parzymiechy

18.

 

 

 

Parzymiechy

Parzymiechy

Parzymiechy

Kamyk

Kamyk

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18


WSPÓΨAWODNICTWO SPORTOWE CHΜPCÓW SZKÓ GIMNAZJALNYCH O PUCHAR PRZEWODNICZ。EGO I STAROSTY KΜBUCKIEGO W LATACH 2008- 2017 M-CE

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

1.

Opatów

Opatów

Lipie

Krzepice

Krzepice

PRZYSTAJ

PRZYSTAJ

KΜBUCKNAZWA SZKOΧ

2.

K這buck

Mied幡o

W璕lowice

Opatów

Starokrzepice

W癿LOWICE

W癿LOWICE

ZAWADY

KRZEPICE

3.

Lipie

Starokrzepice

Starokrzepice

Przystaj

W璕lowice

KΜBUCK

KΜBUCK

W癿LOWICE

OPATÓW

4.

Mied幡o

Panki

Opatów

W璕lowice

K這buck

STAROKRZEPICE

STAROKRZEPICE

KRZEPICE

KΜBUCK

5.

W璕lowice

W璕lowice

Mied幡o

Starokrzepice

Opatów

OPATÓW

OPATÓW

OPATÓW

ZAWADY

6.

Krzepice

K這buck

Przystaj

Mied幡o

Lipie

KRZEPICE

KRZEPICE

PANKI

STAROKRZEPICE

7.

Starokrzepice

Krzepice

K這buck

Wr璚zyca

υbodno

ZAWADY

ZAWADY

STAROKRZEPICE

WR犴ZYCA WLK

8.

Panki

Lipie

Krzepice

Lipie

Mied幡o

LIPIE

LIPIE

MIED昧O

W癿LOWICE

9.

Wr璚zyca

Przystaj

Wr璚zyca

K這buck

Zawady

MIED昧O

MIED昧O

LIPIE

LIPIE

10.

Przystaj

Wr璚zyca

Kamyk

Kamyk

Przystaj

TRUSKOLASY

TRUSKOLASY

WR犴ZYCA WLK

PRZYSTAJ

11.

υbodno

Parzymiechy

Panki

Truskolasy

Wr璚zyca

WR犴ZYCA WLK

WR犴ZYCA WLK

PRZYSTAJ

MIED昧O

12.

Libidza

Zawady

Bia豉

Ostrowy n/Oksz

Truskolasy

ΜBODNO

ΜBODNO

KAMYK

KAMYK

13.

Ostrowy

Bia豉

Ostrowy

υbodno

Panki

PANKI

PANKI

ΜBODNO

PANKI

14.

Parzymiechy

Ostowy

Zawady

Zawady

Ostrowy n/Oksz

BIAx

BIAx

OSTROWY N/OKSZ

TRUSKOLASY

15.

Truskolasy

υbodno

Parzymiechy

Parzymiechy

Kamyk

OSTROWY N/OKSZ

OSTROWY N/OKSZ

BIAx

OSTROWY N/OKSZ

16.

Kamyk

Kamyk

Truskolasy

Bia豉

Bia豉

PARZYMIECHY

PARZYMIECHY

TRUSKOLASY

ΜBODNO

17.

Zawady

Truskolasy

Libidza

Panki

Parzymiechy

KAMYK

KAMYK

PARZYMIECHY

Libidza

18.

Bia豉

Lgota

Lgota

PGSPSK K這buck


SPSK K這buck

SPSK K這buck

SPSK KΜBUCK

PARZYMIECHY

19.

Lgota

Smugi

 

Libidza


 BIAx

20
Lgota

SPSK K這buck

 19


WSPÓΨAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH O PUCHAR PRZEWODNICZ。EGO I STAROSTY KΜBUCKIEGO W LATACH 2003- 2016
DZIEWCZ邛A


M-ce


2003/2004


2004/2005


2005/2006


2006/2007


2007/2008


2008/2009


2009/2010


2010/2011


2011/2012


2012/2013


2013/2014


2014/2015


2015/2016


2016/2017

1

ZS Krzepice

ZS Krzepice

ZS

Krzepice

ZS Krzepice

ZS Krzepice

ZS Krzepice

ZS Krzepice

ZS Krzepice

ZS 3 K這buck

ZS 3 K這buck

ZS 1 K這buck

ZS 1

K這buck

ZS 1

K這buck

Z1 K這buck

2

ZS 2 K這buck

ZS 2 K這buck

ZS 1 K這buck

ZS 1 K這buck

ZS 1 K這buck

ZS 2 K這buck

ZS 1 K這buck

ZS 3 K這buck

ZS 1 K這buck

ZS 1 K這buck

ZS

Krzepice

ZS

Krzepice

ZS 3

K這buck

ZS Krzepice

3

ZS 1 K這buck

ZS 3 K這buck

ZS 2 K這buck

ZS 2 K這buck

ZS 3 K這buck

ZS 1 K這buck

ZS 2 K這buck

ZS 1 K這buck

ZS Krzepice

ZS Krzepice

ZS 3 K這buck

ZS 3

K這buck

ZS

Krzepice

Z3 K這buck

4

ZS 3 K這buck

|ZS 1 K這buck

ZS 3 K這buck

ZS 3 K這buck

ZS 2 K這buck

ZS 3 K這buck

ZS 3 K這buck

ZS 2 K這buck

ZS 2 K這buck

ZS 2 K這buck

ZS 2 K這buck

ZS 2 K這buck

ZS 2

K這buck

ZS 2 K這buck

5

Wale鎍zów

Wale鎍zów

Wale鎍zów

Wale鎍zów

Wale鎍zów

Wale鎍zów

Wale鎍zów

Wale鎍zów


CHΜPCY


M-

ce


2003/2004


2004/2005


2005/2006


2006/2007


2007/2008


2008/2009


2009/2010


2010/2011


2011/2012


2012/2013


2013/2014


2014/2015


2015/2016


2016/2017

1

ZS

Krzepice

ZS 1

K這buck

ZS

Krzepice

ZS 1

K這buck

ZS

Krzepice

ZS

Krzepice

ZS

Krzepice

ZS

Krzepice

ZS 1

K這buck

ZS 1

K這buck

ZS

Krzepice

ZS

Krzepice

ZS

Krzepice

ZS Krzepice

2

ZS 3

K這buck

ZS

Krzepice

ZS 1

K這buck

ZS

Krzepice

ZS 1

K這buck

ZS 1

K這buck

ZS 1

K這buck

ZS 3

K這buck

ZS

Krzepice

ZS

Krzepice

ZS 1

K這buck

ZS 1

K這buck

Z1

K這buck

Z1 K這buck

3

ZS 1

K這buck

ZS 2

K這buck

ZS 2

K這buck

ZS 3

K這buck

ZS 3

K這buck

ZS 3

K這buck

ZS 3

K這buck

ZS 1

K這buck

ZS 3

K這buck

ZS 2

K這buck

ZS 3

K這buck

ZS3 K這buck

Z3

K這buck

Z3 K這buck

4

ZS 2

K這buck

ZS 3

K這buck

ZS 3

K這buck

ZS 2

K這buck

ZS 2

K這buck

ZS 2 k

K這buck

ZS 2

K這buck

ZS 2

K這buck

ZS 2

K這buck

ZS 3

K這buck

ZS 2

K這buck

ZS 2

K這buck

ZS 2

K這buck

ZS 2 K這buck

5

Wale鎍zów

Wale鎍zów

Wale鎍zów

Wale鎍zów

Wale鎍zów

Wale鎍zów

Wale鎍zów

Wale鎍zów20WYNIKI POWIATOWYCH MISTRZOSTW SZKOLNEGO ZWI╴KU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016//2017SZKOΧ PODSTAWOWE


L.P

DYSCYPLINA

KAT.

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

1

CZWÓRBÓJ

LA

DZ.

Ostrowy n/Oksz

Starokrzepice

Zwierzyniec

CH.

K這buck 1

Wr璚zyca

K這buck 1

2

IND. BIEGI

PRZExJOWE

DZ.

Ostrowy n/Oksz

K這buck 1

Ostrowy n/Oksz

CH.

K這buck 1

Przystaj

Popów

3

SZTAFETOWE BIEGI PRZExJOWE

DZ.

K這buck 1

Ostrowy n/Oksz

Popów

CH.

K這buck 1

Ostrowy n/Oksz

Starokrzepice

4

MINIPIΘA KOSZYKOWA

DZ.

Wr璚zyca

K這buck 1

Ostrowy n/Oksz

CH.

Krzepice 1

Ostrowy n/Oksza

W璕lowice

5

MINIPIΘA

R犴ZNA

DZ.

Krzepice

Wr璚zyca Wielka

Ostrowy n/Oksz

CH.

W璕lowice

Krzepice 1

Ostrowy n/Oksz

6

MINIPIΘA

SIATKOWA

DZ.

Ostrowy n/Oksz


Borowe


K這buck 1

CH.

K這buck 2

Ostrowy n/Oksz

W璕lowice

7

MINIPIΘA

NO烤A

DZ.

Popów

Krzepice 1

Lipie

CH.

K這buck 1

Ostrowy n/Oksz

Krzepice 1

8

SZACHY


DZ.

Popów

Krzepice 2

K這buck 2

CH.

Popów

Krzepice 2

K這buck 2

9

TENIS

STOΜWY

DZ.

Zwierzyniec

Wale鎍zów

K這buck 1

CH.

Zwierzyniec

K這buck 1

SPSK K這buck

10

HALOWA PIΘA NO烤A

DZ.

Krzepice 1

Popów

W璕lowice

CH.

W璕lowice

K這buck 1

Przystaj

11

ZBIJAK


DZ.

Zwierzyniec

Ostrowy n/Oksz

Popów

CH.

K這buck 2

Konieczki

Kalej


21

WYNIKI POWIATOWYCH MISTRZOSTW SZKOLNEGO ZWI╴KU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


SZKOΧ GIMNAZJALNE


L.P

DYSCYPLINA

KAT.

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

1

INDYWIDUALNE

MISTRZOSTWA LA

DZ.

Starokrzepice

Mied幡o

Wr璚zyca Wielka

CH.

Krzepice

Zawady

Starokrzepice

2

IND. BIEGI

PRZExJOWE

DZ.

Mied幡o

Opatów

Ostrowy n/Oksz

CH.

Lipie

Opatów

K這buck

3

SZTAFETOWE BIEGI PRZExJOWE

DZ.

Mied幡o

Opatów

Przystaj

CH.

Opatów

Zawady

K這buck

4

PIΘA

KOSZYKOWA

DZ.

K這buck

Wr璚zyca

Krzepice

CH.

K這buck

Krzepice

Zawady

5

PIΘA

R犴ZNA

DZ.

Wr璚zyca Wielka

W璕lowice

Opatów

CH.

Kamyk

Zawady

Wr璚zyca Wielka

6

PIΘA

SIATKOWA

DZ.

K這buck

Starokrzepice

Ostrowy n/Oksz

CH.

Starokrzepice

Truskolasy

Krzepice

7

PIΘA

NO烤A

DZ.

Tuskolasy

Zawady

Lipie

CH.

Krzepice

Panki

Mied幡o

8

SZACHY


DZ.

Krzepice

Starokrzepice

Przystaj

CH.

Krzepice

Starokrzepice

Ostrowy n/Oksz

9

TENIS

STOΜWY

DZ.

K這buck

Lipie

Opatów

CH.

Opatów

K這buck

Zawady

10

HALOWA PIΘA NO烤A

DZ.

Przystaj

W璕lowice

Opatów

CH.

Wr璚zyca Wielka

Krzepice

Przystaj22

KALENDARZ POWIATOWYCH MISTRZOSTW SZS NA ROK SZKOLNY 2016/2017

IGRZYSKA- SZKOΧ PODSTAWOWE

STARTUJE ROCZNIK 2005 I MΜDSIL.P.

PROGRAM

NAZWA IMPREZY

TERMIN ZAWODÓW

GMINA

POWIAT

ORAZ MIEJSCE

REJON


1

Sztafetowe biegi prze豉jowe

dziewcz徠

i ch這pców29.09.2016 OSiR K這buck

29.09.2016 OSiR K這buck2

Mini pi趾a no積a

dziewcz徠

ch這pców23.03.2017 Lipie

18.10.2016 ,,Orlik” K這buck3

Mini pi趾a r璚zna

dziewcz徠

ch這pców20.12.2016 Wr璚zyca

04.01.2017 Krzepice4

Mini pi趾a koszykowa

dziewcz徠

ch這pców29.11.2016 K這buck

22.11.2016 Truskolasy5

Halowa pi趾a no積a

dziewcz徠

ch這pców07.02.2017 Krzepice

06.12.2016 Ostrowy n/Oksz


6

Szachy dziewcz徠

i ch這pców20.10.2016, Ostrowy n/Oksz


7

Tenis sto這wy dziewcz徠

i ch這pców01.03.2017 OSiR K這buck


III


8

Mini pi趾a siatkowa

dziewcz徠

ch這pców21.02.2017 Panki

14.02.2017 Starokrzepice9

Zbijak

dziewcz徠

ch這pców09.03.2017 Konieczki

21.03.2017 Konieczki10

Indywidualne biegi prze豉jowe dziewcz徠 i ch這pców


-----------------------


18.05.2017 Ostrowy n/Oksz


11

Czwórbój LA dziewcz徠

i ch這pców


23.04.2017

27.04.2017 OSiR K這buck
23KALENDARZ POWIATOWYCH MISTRZOSTW SZS NA ROK SZKOLNY 2016/2017

GIMNAZJADA - SZKOΧ GIMNAZJALNE

STARTUJE ROCZNIK 2001 I MΜDSIL.P.

PROGRAM

NAZWA IMPREZY

TERMIN ZAWODÓW

MI犵ZY-GMINA

POWIAT

ORAZ MIEJSCE

REJON

1

Sztafetowe biegi prze豉jowe

dziewcz徠 i ch這pców29.09.2017 OSiR K這buck

12.10.2016r

Cz瘰tochowa


2

Pi趾a no積a

dziewcz徠

ch這pców
16.03.2017 Lipie

25.10.2016 Panki3

Pi趾a r璚zna

dziewcz徠

ch這pców15.12.2016 Wr璚zyca

20.12.2016 Wr璚zyca4

Pi趾a koszykowa

dziewcz徠

ch這pców17.11.2016 K這buck

24.11.2016 K這buck


5

Szachy dziewcz徠

i ch這pców13.10.2016 Przystaj


X

6

Halowa pi趾a no積a

dziewcz徠

ch這pców01.12.2016 Przystaj

08.12.2016 Panki


7

Pi趾a siatkowa

dziewcz徠

ch這pców09.02.2017 Starokrzepice

16.02.2017 Starokrzepice


8

Tenis sto這wy dziewcz徠

i ch這pców14.03.2017 Krzepice


8

Dru篡nowe zawody LA dziewcz徠 i ch這pców11.05.2017 Cz瘰tochowa


9

Indywidualne biegi prze豉jowe dziewcz徠 i ch這pców18.05.2017 Ostrowy n/Oksz

24

KALENDARZ POWIATOWYCH MISTRZOSTW SZS

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

LICEALJADA- SZKOΧ PONADGIMNAZJALNE

STARTUJE ROCZNIK 1996 I MΜDSI

L.P.

PROGRAM

NAZWA IMPREZY

TERMIN ZAWODÓW

MIEJSCE

POWIAT


REJON

1

Sztafetowe biegi prze豉jowe

dziewcz徠 i ch這pców


29.09.2016 OSiR K這buck

12.09.2016

Cz瘰tochowa


2

Pi趾a siatkowa

dziewcz徠

ch這pców


10.01.2017 ZS 3 K這buck

12. 01.2017 OSiR K這buck3

Halowa pi趾a no積a

dziewcz徠

ch這pców


23.02.2017 K這buck

dz. i ch.4

Pi趾a koszykowa

dziewcz徠

ch這pców


08.11.2016 OSiR K這buck

15.11.2016 Gimn. Krzepice5

Tenis sto這wy

dziewcz徠 i ch這pców


24.10.2016 OSiR K這buck
6

Pi趾a no積a

ch這pców

dziewcz徠


04.10.2016 Krzepice

06.10. 2016 K這buck7

Dru篡nowe zawody LA

dziewcz徠 i ch這pców


11.05.2017 Cz瘰tochowa25
Sk豉d Zarz康u PSZS w K這bucku


 • Przewodnicz帷y, Organizator Sportu- Dariusz Wojnowski

 • Wiceprzewodnicz帷y - Dariusz Bednarski

 • Sekretarz - Stanis豉w Wrzesi雟ki

 • Skarbnik - Zdzis豉w Wierus

 • Cz這nek Zarz康u - Aneta Morawska

 • Cz這nek Zarz康u - Iwona Le郾iak

 • Cz這nek Zarz康u - Grzegorz Garbaciak

 • Cz這nek Zarz康u - Bernard Leszczy雟ki

 • Cz這nek Zarz康u - Rafa Nowak

 • Cz這nek Zarz康u - Mariusz Trawi雟ki

 • Cz這nek Zarz康u - Rafa Kowalczyk

  Sk豉d Komisji Rewizyjnej • Przewodnicz帷y - Rafa Sta鄂iewicz

 • Cz這nek Komisji - Wojciech Wysocki

 • Cz這nek Komisji - Maciej Furmanek

 
XVII Mistrzostwa Powiatu K這buckiego w tenisie sto這wym
Redaktor: GG   
02.11.2017.

17 i 18 listopada 2017 r. zapraszamy na XVII Mistrzostwa Powiatu K這buckiego w tenisie sto這wym; regulamin w za陰czniku...

<dalej> 

 
Turniej tenisa sto這wego Aktywny Senior LZS 2017
Redaktor: GG   
02.11.2017.

Image30 pa寮ziernika 2017 r Aktywni Seniorzy LZS rywalizowali w turnieju podsumowuj帷ym zaj璚ia sportowe. Zwyci篹yli Adam Koszut i Ryszard Kasprzak. Wi璚ej w rozwini璚iu....

<dalej>  

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 13 - 16 z 231
 

News

Sekcja tenisa sto這wego OSiR
Zaprasza dziewcz皻a i ch這pców z klas I - IV (rocznik 97 i m這dsi) do sekcji tenisa sto這wego.
Zaj璚ia odbywaj si w 鈔ody i pi徠ki w godz. 16.00 - 17.30 w hali sportowej OSiR, ul. Sportowa 14.
Dod. Informacje G.Garbaciak tel. 0-693 - 540 - 964.
Zapraszamy do aktywnego udzia逝 w treningach i zawodach !!!  

Informacje

Strzelnica Sportowa przy OSiR w K這bucku

ul. Sportowa 14, 42-100 K這buck

 

 

Statystyka
OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.3.28-MariaDB-cll-lve
Czas: 20:44
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
U嚙緙tkownicy: 7
Nowo嚙箱i: 377
Adresy stron: 7
go嚙箱i: 4272307

© 2021 OSiR K這buck, ul. Sportowa 14, 42-100 K這buck, tel.:034-31-00-367
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Created by GRAF-CAD